Самоаналіз уроку з німецької мови. Учитель Риндєєва Н.П. Номінація — «німецька мова»

Самоаналіз

уроку німецької мови вчителя Риндєєвої Н.П.

Урок проводився на базі 9 класу, учні якого вивчають німецьку мову як другу іноземну 5 -й рік.

У класі 15 учнів з різним рівнем володіння мовою, але з досить високою мотивацію до вивчення німецької мови.

Тема уроку: «Я, моя сім’я, мої друзі» (передостанній урок в темі).

Мета уроку: сприяти розвитку в учнів навичок селективного аудіювання; вчити учнів розуміти основний зміст відеофільму; сприяти формуванню особистих ціннісних пріоритетів.

Очікуванні результати: учні розуміють основний зміст переглянутого відеофільму, вміють виокремити необхідну інформацію та висловити власну думку.

Урок спрямований на розвиток мовленнєвих умінь: аудіювання й говоріння.

Аби забезпечити високий рівень практичного оволодіння учнями іноземною мовою, я ретельно обирала форми і види роботи на уроці відповідно до рівня знань, потреб та інтересів учнів. Так, учні працювали в групах, адже така робота розвиває мовлення учнів і спрямована на розв’язання завдань, виконуючі які, кожен може зробити свій внесок. А це, в свою чергу, стимулює пізнавальну активність та мовленнєву діяльність учнів.

Для розподілу учнів на групи я підготувала скриньку, в якій були побажання на папірцях різного кольору. Учні по черзі діставали зі скриньки побажання, читали їх та дарували один одному. Таким чином клас було поділено на три групи у відповідності до кольору смужок.

Аби залучити всіх учнів до спілкування, я запропонувала їм проблемну ситуацію, наближену до життя: яку людину можна назвати другом?

Для створення й підтримки атмосфери комунікації важливо стимулювати активність учнів, пропонуючи їм цікаві завдання. Так, я запропонувала тест, який довів, що на друзів можна покластися.

Використання інтерактивних технологій навчання мотивує учнів до роботи на уроці та підвищує продуктивність навчання. Тому учням було запропоновано переглянути фільм та зробити висновок: чи можуть собаки-поводирі бути для людей теж друзями та помічниками.

Перед переглядом фільму учні отримали завдання дібрати до фотографій картки із назвами порід собак. Серед них була собака «Blindenhund». Щоб зрозуміти, чим ці собаки відрізняються від інших, учні повинні були зрозуміти основний зміст фільму. А для цього я ввела нові лексичні одиниці (на картках у кожної групи). Переглядаючи фільм, учні мали підняти картку, почувши відповідне слово.

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що освітній процес відбувається за умови постійної взаємодії всіх учасників: учитель-учень, учень-учень. Тому після перегляду фільму учні працювали в парах, відпрацьовуючи лексичні навички (із окремих карток складали слова, які були новими лексичними одиницями).

Після повторного перегляду фільму я перевірила за допомогою завдань «Richtig/Falsch», як учні зрозуміли основний зміст фільму. Потім учні, працюючи в групах, обирали із запропонованих на картках речень, ті, які відповідали конкретному епізоду фільму та  ілюстрували дії собак.

Підбиваючи підсумки уроку, я залучила до цього і учнів. Вони мали можливість висловити власну думку щодо змісту переглянутого фільму і дійшли висновку, що собака теж може бути вірними другом для людини.

Я вважаю, що завдання, які учні виконували впродовж уроку, розвивали не лише пам’ять, а й логічне, аналітичне й образне мислення. Вони були спрямовані як на засвоєння знань з навчального предмету, так і на розширення світогляду учнів. А отже, мета уроку була досягнута, поставленні завдання – в

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

avatar