Про організацію харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах м. Запоріжжя у 2017 році

Керуючись п.35 Закону України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою КМУ від 12.03.2003 №305, постановою КМУ від від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядком організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженим наказом МОЗ України та МОН України від 01.06.2005 №242/329, Інструкцією з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженою наказом МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 №298/227, Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим наказом МОН України від 21.11.2002  №667, на виконання  рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 19.12.2016 №807 «Про затвердження переліку пільгових категорій щодо забезпечення безкоштовним харчуванням та встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних навчальних закладах м.Запоріжжя у 2017 році», з метою підвищення якості організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та дошкільних підрозділах при навчально-виховних комплексахНАКАЗУЮ:

  1. Вважати таким, що втратив чинність, наказ департаменту освіти і науки, молоді та спорту міської ради від 30.12.2015 №560р «Про організацію харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах м. Запоріжжя» (із змінами).
  2. Начальникам територіальних відділів освіти, керівникам комунальних дошкільних навчальних закладів всіх типів:

2.1. Забезпечити організацію харчування дітей у дошкільних навчальних закладах всіх типів відповідно до Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом МОЗ України та МОН України від 01.06.2005 №242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України, МОЗ України від 17.04.2006 №298/227, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ України від 24.03.2016  № 234.

2.2. Забезпечити контроль за складанням меню-розкладок відповідно до норм, затверджених постановою КМУ від 11.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі змінами), у санаторних групах для дітей з латентною формою тубінфекції та вилікуваних від туберкульозу – за нормами, затвердженими постановою КМУ від 27.12.2001 №1752 «Про норми харчування у протитуберкульозних закладах для осіб, хворих на туберкульоз, та малолітніх і неповнолітніх осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу», щомісця здійснювати аналіз виконання норм харчування дітей у ДНЗ.

2.3. Забезпечити організацію харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах та дошкільних підрозділах при навчально-виховних комплексах відповідно до показників вартості харчування дітей, виходячи з щоденної вартості меню, у період 01.01.2017 — 31.05.2017 та 01.09.2017 -31.12.2017  (додаток 1), в оздоровчий період 01.06.2017 — 31.08.2017 (додаток 2).

2.4. Забезпечити справляння плати з батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальних дошкільних  навчальних закладах, дошкільних підрозділах при навчально-виховних комплексах у розмірі 60% від вартості харчування дитини на день у період 01.01.2017 — 31.05.2017 та 01.09.2017 -31.12.2017 (додаток 3), в оздоровчий період 01.06.2017 — 31.08.2017 (додаток 4).

2.5. Звільнити батьків, або осіб, які їх замінюють, від плати за харчування дітей пільгових категорій у комунальних дошкільних навчальних закладах всіх типів м.Запоріжжя після подання відповідних документів  (додаток 5).

2.6. Забезпечити дотримання Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 21.11.2002  №667.          2.7. Вважати кінцевим терміном внесення батьківської плати за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах 10 число поточного місяця.          2.8. У санаторних дошкільних  навчальних  закладах  (групах)  для дітей з латентною формою тубінфекції та вилікуваних від туберкульозу залежно  від тривалості перебування дітей встановити 4 або 5-ти разовий режим  харчування  за призначенням лікаря.      2.9. Забезпечити контроль за організацією (у випадку призначення лікарем) дієтичного харчування дітей з урахуванням стану їхнього здоров′я.

2.10. Активізувати інформаційну роботу з батьківською громадськістю з питань організації та підвищення якості харчування дітей, зміни показників вартості харчування дітей у ДНЗ.

2.11. Забезпечити відповідність показників фактичної вартості харчування встановленим показникам, своєчасне реагування на дані електронних таблиць «Вартість харчування» (https://docs.google.com) про показники фактичної вартості харчування дітей у ДНЗ.

2.12. Забезпечити дієвий та систематичний контроль за дотриманням вимог щодо організації та якості харчування дітей у ДНЗ, у тому числі громадський контроль за участю батьківської громадськості.

  1. Головному бухгалтеру ОЦБ департаменту Савенко О.В.:

3.1. Забезпечити дієвий контроль за відповідністю показників фактичної вартості харчування показникам, визначеним у додатках 1, 2 цього наказу.

3.2. Забезпечити своєчасне інформування відповідальних осіб ДНЗ про показники фактичної вартості харчування дітей у ДНЗ шляхом своєчасного внесення даних до електронних таблиць «Вартість харчування» (https://docs.google.com).

  1. Головному спеціалісту управління з питань розвитку освіти департаменту Бакуменко В.В. забезпечити щомісяця (до 10 числа) моніторингові дослідження виконання норм харчування дітей у ДНЗ у розрізі районів.

5. Начальникам територіальних відділів освіти покласти відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати на керівників навчальних закладів.

  1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора департаменту-начальника управління освіти і науки Вітковську Н.В.

 

 

Директор департаменту                                                           Ю.В.Погребняк

 

 

 

    Додаток 1

до наказу депаратменту

від_26.12.2016_№816р _______

 

 

Показники вартості харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах та дошкільних підрозділах при навчально-виховних комплексах у період 01.01.2017 — 31.05.2017 та 01.09.2017 — 31.12.2017,

виходячи з щоденної вартості меню

 

 

17 грн. 40 коп. – ясла, 26 грн. 97 коп. – дитячий садок;

26 грн. 18 коп. – санаторні ясла для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу, 36 грн. 88 коп. – санаторний дитячий садок;

32 грн. 20 коп. – санаторний дитячий садок для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання;

23 грн. 76 коп. – ясла цілодобового перебування дітей, 31 грн. 42 коп. –дитячий садок цілодобового перебування;

44 грн. 25 коп. – санаторний дитячий садок цілодобового перебування для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу;

у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалістю перебування дитини  із одноразовим (обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та підвечірок) харчуванням:

5 грн. 44 коп. –  сніданок для дитини віком до 3-х років, 7 грн. 62 коп. –  обід, 4 грн. 34 коп. – підвечірок;

8 грн. 43 коп. – сніданок для дитини віком від 3-х до 6(7) років,                  11 грн. 80 коп. — обід, 6 грн. 74 коп. – підвечірок.

 

 

    Додаток 2

до наказу депаратменту

від 26.12.2016_№816р__

 

 

Показники вартості харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах та дошкільних підрозділах при навчально-виховних комплексах в оздоровчий період 01.06.2017 — 31.08.2017, виходячи з щоденної вартості меню

 

 

19 грн. 14 коп. – ясла, 29 грн. 67 коп. – дитячий садок;

28 грн. 80 коп. – санаторні ясла для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу, 40 грн. 57 коп. – санаторний дитячий садок;

35 грн. 42 коп. – дитячий садок для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання;

26 грн. 14 коп. – ясла цілодобового перебування дітей, 34 грн. 56 коп. – дитячий садок цілодобового перебування;

48 грн. 68 коп. – санаторний дитячий садок цілодобового перебування для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу;

у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалістю перебування дитини  із одноразовим (обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та підвечірок) харчуванням:

5 грн. 99 коп. – сніданок для дитини віком до 3-х років,   8 грн. 39 коп. –обід, 4 грн. 77 коп. – підвечірок;

9 грн. 28 коп. – сніданок для дитини віком від 3-х до 6(7) років,                    12 грн. 98 коп. – обід, 7 грн. 41 коп. – підвечірок.

 

 

    Додаток 3

до наказу депаратменту

від_26.12.2016_№816р _

 

 

Показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей

у комунальних дошкільних навчальних закладах та дошкільних підрозділах при навчально-виховних комплексах  у розмірі  60% від вартості харчування дитини на день  у період  01.01.2017 — 31.05.2017 та 01.09.2017 — 31.12.2017

 

 

За  харчування дитини, яка відвідує ясла – 10 грн. 44 коп., дитячий садок – 16 грн. 18 коп.;

за харчування дитини, яка відвідує санаторний дитячий садок (групи) для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання –               19 грн. 32 коп.;

за  харчування дитини, яка відвідує ясла з групами цілодобового перебування – 14 грн. 26 коп.; дитячий садок – 18 грн. 85 коп.;

у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалістю перебування дитини із одноразовим (обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та підвечірок) харчуванням:

за харчування дитини віком до 3-х років – 3 грн. 26 коп. (сніданок),              4 грн. 57 коп. (обід), 2 грн. 61 коп. (підвечірок);

за харчування дитини віком від 3-х до 6(7) років – 5 грн. 06 коп. (сніданок), 7 грн. 08 коп. (обід), 4 грн. 04 коп. (підвечірок).

 

 

    Додаток 4

до наказу депаратменту

від_26.12.2016_№816р _

 

 

Показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах  та дошкільних підрозділах при навчально-виховних комплексах у розмірі 60% від вартості харчування дитини на день в оздоровчий період 01.06.2017 — 31.08.2017

 

 

11 грн. 48 коп. – ясла, 17 грн. 80 коп. – дитячий садок;

21 грн. 25 коп. – дитячий садок для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання;

15 грн. 68 коп. — ясла цілодобового перебування дітей, 20 грн. 74 коп. – дитячий садок цілодобового перебування;

у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалістю перебування дитини  із одноразовим (обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та підвечірок) харчуванням:

за харчування дитини віком до 3-х років – 3 грн. 59 коп. (сніданок),              5 грн. 03 коп. (обід), 2 грн. 87 коп. (підвечірок);

за харчування дитини віком від 3-х до 6(7) років – 5 грн. 57 коп. (сніданок), 7 грн. 79 коп. (обід), 4 грн. 44 коп. (підвечірок).

 

 

    Додаток 5

до наказу депаратменту

від_26.12.2016_№816р _

 

 

Перелік пільгових категорій  щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах всіх типів м.Запоріжжя у 2017 році

 

Діти-сироти та  діти, позбавлені батьківського піклування;

діти-інваліди;

діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

діти із сімей, в яких  сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків згідно з Указом Президента України від 17.03.1998 №197/98;

діти у  санаторних  дошкільних  навчальних закладах  (групах)  для  дітей  з латентною формою туберкульозу та вилікуваних від туберкульозу,  у спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах, у т.ч. інклюзивних) для  дітей,  які  потребують  корекції  фізичного  або  розумового розвитку;діти із сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції) та дітей із сімей загиблих учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції), які мають відповідні документи, що підтверджують статус;діти із сімей, які мають трьох і більше дітей.

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

avatar