Учням

Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти Наказ МОН № 931 від 22.08.2018 року

 

Електронні підручники для 10 класу Електронні підручники

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Дніпровський відділ поліції

Головного Управління  Національної поліції

в Запорізькій області

З 15 січня по 15 травня 2018 року

оголошує набір випускників (11 кл.) загальноосвітніх середніх шкіл та випускників ДНЗ, ЗППЛ для навчання у ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ системи МВС України,  з подальшим працевлаштуванням

Для оформлення звертатися:                 Подання кандидатами             

Дніпровський відділ поліції            онлайн-анкет здійснюється

ГУНП в Запорізькій області:          за електронною адресою:

пр. Соборний, 191                           https://osvita.np.gov.ua.

тел. 223-91-84                

 

 

Права та обов’язки здобувачів освіти
Статтею 53-ю визначено, що здобувачі освіти (серед іншого) мають такі права:
• на навчання впродовж життя та академічну мобільність;
• на індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
• якісні освітні послуги; на справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
• на відзначення успіхів у своїй діяльності;
• на свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
• на безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
• на повагу людської гідності й захист під час освітнього процесу від приниження честі, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.
Також здобувачі освіти мають право:
• користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
• доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
• на трудову діяльність у позанавчальний час;
• на особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти тощо.
На підставі ч.3 ст.53 Закону здобувачі освіти зобов’язані:
• виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
• поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
• відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, довкілля та здоров’я оточуючих;
• дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).
Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Програмне забезпечення

ЗНО з іноземних мов. Демонстраційні тести 2018 року

Якими будуть тести ЗНО у 2018 році

Графік проведення зовнішнього оцінювання — 2018

Методичні матеріали для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

Тренажер з правопису української мови