До уваги батьків майбутніх першокласників

 

першокласники

Запорізька гімназія «Контакт»

планує набір учнів до 1-х класів на 2023/2024 навчальний рік

Початкова школа забезпечує:

  • виконання державних стандартів початкової школи в Концепції Нової української школи;
  • навчання з використанням сучасної матеріально-технічної бази;
  • вивчення іноземної мови;
  • роботу в режимі школи повного дня з 8.30 до 18.00;
  • роботу груп продовженого дня;
  • роботу гуртків;
  • психологічний та соціальний супровід дітей;
  • медичний нагляд.

Адреса та контакти:

м. Запоріжжя

вул. Патріотична, 78-А

Попередній запис батьків на прийом за телефонами:

тел. (061) 226-84-22, (061) 226-84-23; моб.тел. 38097-348-99-34;

електронна адреса ЗГ «Контакт» E-mail: kontaktzp@gmail.com

Наказ МОН України від 16.04.2018 №367 “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”

Лист МОН України від 16.04.2022 № 1/4202-22 “Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти”

Наказ ДОН від 22.04.22 №99 “Про зарахування дiтей до першого класу закладiв загальної середньої освiти м. Запорiжжя у 2022 роцi

Наказ ТВО Вознесенівського району департаменту освіти і науки ЗМР від 10.12.2021 №247р “Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Вознесенівського району у 2022 році”

                                  Директор Запорізької гімназії “Контакт”                                                         Тамара Заварзіна

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В ПЕРШИХ КЛАСАХ

Зарахування дітей до перого класу Запорізької гімназії “Контакт” здійсюється у відповідності до Наказу МОН України від 16.04.2018 № 367 “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА

Психологічна готовність дітей до школи

Для успішної адаптації дитини до школи батькам необхідно сприяти її фізичному та інтелектуальному розвитку, формуванню навичок самообслуговування, комунікативних навичок.
Значне місце має зайняти формування психологічної готовності дитини до навчання. Важливо пам’ятати, що головними у цій роботі повинні бути різноманітні засоби заохочення, а не примусу. Цю діяльність варто будувати на перспективі радісного очікування дня, коли малюк стане школярем; необхідно переконувати його, що навчання в школі – це цікава і водночас серйозна праця, в результаті якої він пізнає багато нового.
Важливо розвивати у дитини самостійність, організованість, відповідальність, наполегливість (безперечно, з урахуванням вікових особливостей); формувати соціальні й комунікативні навичок.
Виділяють такі компоненти шкільної зрілості: інтелектуальний, емоційний-вольовий, мотиваційній і соціальний.
Інтелектуальна зрілість визначається здатністю концентрувати увагу, розвинутою пам’яттю, вмінням відтворювати зразок, встановлювати зв’язки між явищами і подіями. Також важливим є рівень розвитку дрібної моторики.
Емоційно-вольова  зрілість – це здатність до ослаблення імпульсивних реакцій і спроможність довго виконувати не дуже привабливу роботу, тобто розвиток довільності поведінки.
Мотиваційна зрілість – наявність у дитини бажання вчитися, ставлення до навчальної діяльності як до значущої справи, прагнення до отримання знань. Цей компонент є визначальним у структурі психологічної готовності дитини до навчання в школі, адже від нього залежить успішність входження дитини в нову для неї діяльність, яка відрізняється від ігрової обов’язковістю, інтелектуальним навантаженням, необхідністю долати труднощі тощо.
Соціальна зрілість визначається наявністю у дитини потреби в спілкуванні з однолітками й умінням узгоджувати свою поведінку з нормами та правилами дитячих груп, здатністю прийняти роль учня, вмінням слухати і виконувати інструкцію вчителя. Все це складає необхідний рівень розвитку дитини для швидкої адаптації й успішного навчання у школі.
Слід пам’ятати, що не кожна дитина може одразу адаптуватися і успішно навчатися. Адже шлях розвитку кожної дитини індивідуальний. До початку навчання діти мають різний багаж досвіду: знань, умінь, навичок, звичок. Безсумнівно, згодом кожна дитина навчиться читати, писати, рахувати, але до моменту вступу до школи їй важливо мати здатність сприймати і засвоювати новий матеріал, тобто здатність до навчання.

ЗОРОВО-МОТОРНА КООРДИНАЦІЯ (ЗМК) – ще один вид шкільної готовності.

Багатьом відомий вислів В. Сухомлинського «Розум дитини знаходиться на кінчиках її пальців». І це дійсно так, адже мозок тісно пов’язаний з нервовими закінченнями в кистях і пальцях рук.

Рука пізнає, а мозок фіксує відчуття й сприйняття, поєднуючи їх із зоровими, слуховими й іншими аналізаторами у складні образи та уявлення. Якщо дитина має високий рівень розвитку дрібної моторики, у неї швидше розвиваються пам’ять, увага, зв’язне мовлення, логічне мислення.

Рівень розвитку ЗМК – один з показників інтелектуальної готовності до школи, і саме у цій області першокласники зазнають серйозні труднощі. Ігрові методики розвитку рухів рук також сприяють формуванню акуратності, зосередженості, посидючості.
Орієнтовні завдання:

– домалювати другу половину предмета;

– обвести предмети по крапках, не відриваючи руки;

– виконати нескладну інструкцію (4 клітини вгору, 4 клітинки вправо, 2 клітинки вниз, 4 клітинки вліво), щоб вийшли малюнки – і визначити, що ж вийде;

– продовжити ряд, малюючи за клітинками, попередньо зрозумівши закономірність розташування фігур тощо.

Пальчикові ігри з олівцем, зразок яких подано нижче, стимулюють мовленнєвий розвиток дитини, сприяють розвитку тонких рухів пальців, покращують їх кровопостачання.
За допомогою ігор на розвиток рухів рук можна розвинути і просторову уяву, і орієнтацію в просторі, і словниковий запас, пропонуючи дитині завдання намалювати предмети у певних місцях аркуша: у центрі, у лівому верхньому куту, у правому нижньому куту, між якимось предметами тощо. Дійсно, розвиток людини – у її руках! Тільки маленькій людині обов’язково мають допомогти батьки.

Світлана ЯЛАНСЬКА, практичний психолог

 

Google-мапа освітніх закладів Вознесенівского району м. Запоріжжя