Типи закладів освіти

Трансформація мережі закладів загальної середньої освіти – неминучий процес на шляху реалізації нового освітнього законодавства.

Згідно з Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» вся система загальної середньої освіти має бути поділена на три рівні:

  • початкова школа – здобуття початкової освіти (1-4 класи);
  • гімназія – здобуття базової середньої освіти (5-9 класи);
  • ліцей – здобуття профільної середньої освіти (10-12 класи).

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОСВІТУ”

Стаття 9. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти

 Здобуття загальної середньої освіти забезпечують:

  • початкова школа – заклад освіти І ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує початкову освіту;
  • гімназія – заклад середньої освіти ІІ ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує базову середню освіту;
  • ліцей – заклад середньої освіти ІІІ ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує профільну середню освіту.

Початкова школа, гімназія і ліцей можуть функціонувати як окремі юридичні особи або як структурні підрозділи іншого закладу освіти (зокрема закладу загальної середньої освіти І-ІІ, ІІ-ІІІ чи І-ІІІ ступенів).

Ліцеї функціонують, як правило, як самостійні юридичні особи.

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ”

Стаття 35. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти

 Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

  • початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;
  • гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;
  • ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

Приватні та корпоративні заклади освіти, а також заклади загальної середньої освіти, особливості освітньої діяльності яких визначені міжнародними договорами України, можуть здійснювати освітню діяльність одночасно навсіх рівнях повної загальної середньої освіти.