Дошкільні групи

У складі Запорізької гімназії «Контакт» працює дві дошкільні групи: «Промінчики» (середній дошкільний вік) та «Дельфінчики» (старший дошкільний вік).

Освітній процес у дошкільних групах здійснюється державною мовою (ст.7 Закон України «Про освіту »).

 

 

Колектив дошкільних груп працює над підвищенням якості освіти через реалізацію змісту  Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», забезпечуючи реалізацію вимог Базового компоненту дошкільної освіти до обов’язкових компетентностей та результатів освіти дитини дошкільного віку: розвиненості, освіченості, вихованості, забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою.

Ключові компетентності під час здобуття дошкільної освіти формуються за різними освітніми напрямами, спрямованими на розвиток особистості дитини. Освітні напрями визначають  зміст роботи дошкільних груп через організацію педагогами  базових видів діяльності, які збагачують досвід дитини та реалізуються як особистісне надбання дитини за підтримки батьків в умовах родинного виховання.

Зміст та організація освітнього процесу у дошкільних групах визначаються принципами науковості, систематичності, активності, природовідповідності. Освітній процес організовується таким чином, щоб максимально активізувати діяльність дитини в пізнанні навколишнього світу, реалізації її творчих задумів та мрій.

Освітній процес будується з урахуванням принципу дитиноцентризму: визнання особливої ролі дошкільного дитинства в розвитку особистості, створення сприятливих умов для становлення психологічної зрілості та формування базових якостей особистості, максимального наближення змісту навчання, розвитку й виховання дитини до її вікових, потенційних здібностей, урахування індивідуальних особливостей кожної дитини.

Одним з провідних в організації освітнього процесу у дошкільних групах є компетентнісний підхід.  Він передбачає розвиток дитини як активної особистості, що набуває життєвих компетентостей в процесі організації змістовно-наповненої діяльності в умовах дошкільного освітнього закладу.

У дошкільних групах пріоритет надається активним видам діяльності дітей у засвоєнні знань, визнанню права дитини займати дієву позицію в процесі пізнання світу.

Широко використовується ігрова діяльність, яка спрямована на забезпечення реалізації більшості ключових завдань на етапі переходу від дошкільної до початкової освіти.

Середовищний підхід у дошкільних групах передбачає використання потенціалу освітнього середовища та всіх компонентів у процесі навчання, виховання та розвитку. Оснащення групового приміщення дієве та інформативне, мобільне та зручне, доступне для дітей. Результати освіти, на які спрямована діяльність колективу дошкільних груп, передбачають формування дошкільної зрілості дитини: сформованість усіх психічних процесів та базових якостей особистості.

         Пріоритетними напрямками підготовки дошкільників до навчання в школі є:

  • зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дитини;
  • удосконалення показників фізичного розвитку, зокрема дрібної моторики (що важливо для оволодіння навички письма), витривалості, спритності;
  • розвиток базових особистісних якостей дитини (активність, ініціатива, самостійність, креативність, спостережливість);
  • розвиток творчих задатків, здібностей, талантів дітей;
  • підготовка до партнерської взаємодії з однолітками та вчителем.

В  Запорізькій гімназії «Контакт» створені всі умови для того, щоб перехід дітей з дошкільної групи до початкової ланки був максимально комфортним.  

Режим роботи дошкільного підрозділу Запорізької гімназії «Контакт»: 7.00 — 17.30.

Інформація про вільні місця: станом на 01.09.2022 відсутні вільні місця у дошкільному підрозділі.

Правила прийому до дошкільної групи Запорізької гімназії «Контак» (згідно «Положення про заклад дошкільної освіти»,  затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 86)

Для зарахування дитини до дошкільної групи необхідно

  • здійснити електронну реєстрацію дитини в дошкільний заклад на сайті https://reg.isuo.org/;
  • подати заяву батьків або осіб, які їх замінюють щодо влаштування дитини до дошкільної групи Запорізької гімназії «Контакт»;
  • надати медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти та інформацією про щеплення;
  • надати копію свідоцтва про народження дитини;
  • при наявності пільг надати  документи, що їх підтверджують.

Наша адреса:

вул. Патріотична, 78-А

телефони: (061) 226-84-10; (061) 226-84-22.