Дошкільні групи

У складі Запорізької гімназії «Контакт» працює дві дошкільні групи: «Промінчики» (середній дошкільний вік) та «Дельфінчики» (старший дошкільний вік).

         Освітній процес у дошкільних групах здійснюється державною мовою ( ст.7 Закон України «Про освіту »)

         Колектив дошкільних груп працює над підвищенням якості освіти через реалізацію змісту комплексної освітньої програми для дошкільних навчальних закладів «Світ дитинства», забезпечуючи реалізацію вимог Базового компоненту дошкільної освіти в розвитку, вихованні та навчанні дітей дошкільного віку за освітніми лініями.

Освітній процес будується з урахуванням принципу дитиноцентризму: визнання особливої ролі дошкільного дитинства в розвитку особистості, створення сприятливих умов для становлення психологічної зрілості та формування базових якостей особистості, максимального наближення змісту навчання, розвитку й виховання дитини до її вікових, потенційних здібностей, урахування індивідуальних особливо кожної дитини.

        Одним з провідних в організації освітнього процесу у дошкільних групах є компетентнісний підхід.  Він передбачає пріоритет досвіду дитини в усіх специфічно дитячих видах діяльності (ігровій, руховій, образотворчій, пізнавально-дослідницькій, господарсько-побутовій) та формування різних компетенцій, в яких збалансовані бажання, інтереси, наміри та  набуті знання, вміння, навички, здатність особистості регулювати свою поведінку та діяльність. 

         У дошкільних групах пріоритет надається активним видам діяльності дітей у засвоєнні знань, визнанню права дитини займати дієву позицію в процесі пізнання світу.

         Широко використовується ігрова діяльність, яка спрямована на забезпечення реалізації більшості ключових завдань на етапі переходу від дошкільної до початкової освіти.

Середовищний підхід у дошкільних групах передбачає використання потенціалу освітнього середовища та всіх компонентів у процесі навчання, виховання та розвитку. Оснащення групового приміщення дієве та інформативне, мобільне та зручне, доступне для дітей.

             Результати освіти, на які спрямована діяльність колективу дошкільних груп, передбачають формування дошкільної зрілості дитини: сформованість усіх психічних процесів та базових якостей особистості.

         Пріоритетними напрямками підготовки дошкільників до навчання в школі є:

  • удосконалення показників фізичного розвитку, зокрема дрібної моторики (що важливо для оволодіння навички письма), витривалості, спритності;
  • розвиток базових особистісних якостей дитини (активність, ініціатива, самостійність, креативність, спостережливість);
  • підготовка до партнерської взаємодії з однолітками та вчителем.
В  Запорізькій гімназії «Контакт» створені всі умови для того, щоб перехід дітей з дошкільної групи до початкової ланки був максимально комфортним.  В гімназії діє програма наступності та перспективності   дошкільної та початкової освітніх ланок.   З метою поліпшення якості освітнього процесу, уточнення, розширення, поглиблення змісту дошкільної освіти та для реалізації варіативної складової Базового компонента, в дошкільних групах організована гурткова робота: діти мають можливість отримати додаткові платні освітні послуги.

 

 

 

           

Назва гуртка Вікова група Програма
Гурток англійської мови Середній та старший дошкільний вік Англійська мова для дітей дошкільного віку: .Кулікова І., Шкваріна Т.
Гурток з хореографії Середній та старший дошкільний вік Дитяча хореографія. А.Шевчук

Режим роботи дошкільного підрозділу Запорізької гімназії «Контакт»: 7.00 — 17.30.

Матеріально-технічне забезпечення дошкільних груп

Інформація про вільні місця: станом на 01.09.2020 вільні місця відсутні.

Для зарахування дитини до дошкільної групи необхідно:

  • здійснити електронну реєстрацію дитини в дошкільний заклад на сайті https://reg.isuo.org/;
  • отримати направлення, видане територіальним відділом освіти (ТВО) Вознесенівського району;
  • подати заяву батьків або осіб, які їх замінюють щодо влаштування дитини до дошкільної групи Запорізької гімназії «Контакт»;
  • надати медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти та інформацією про наявність (відсутність) щеплень
  • надати свідоцтво про народження дитини
  • при наявності пільг надати  документи, що їх підтверджують.

Наша адреса:

вул. Патріотична, 78-А

телефони: (061) 226-84-10; (061) 226-84-22.