Дошкільні групи

 

У складі Запорізької гімназії «Контакт» працює дві дошкільні групи:

різновікова (4-5 рік життя) та старша (6 рік життя).

         Освітній процес у дошкільних групах здійснюється державною мовою.

         Колектив дошкільних груп працює над підвищенням якості освіти через реалізацію змісту комплексної освітньої програми для дошкільних навчальних закладів «Світ дитинства», забезпечуючи реалізацію вимог Базового компоненту дошкільної освіти в розвитку, вихованні та навчанні дітей дошкільного віку.

         Освітній процес будується з урахуванням принципу дитиноцентризму: визнання особливої ролі дошкільного дитинства в розвитку особистості, створення сприятливих умов для встановлення психологічної зрілості та базових якостей особистості, максимального наближення змісту навчання, розвитку і виховання дитини до її вікових, потенційних здібностей, урахування індивідуальних особливостей кожної дитини.

         Компетентнісний підхід, який здійснюється у дошкільних групах, один з провідних в організації освітнього процесу, передбачає пріоритет досвіду дитини в усіх специфічно дитячих видах діяльності (ігровій, руховій, образотворчій, пізнавально-дослідницькій, господарсько-побутовій) та формування різних компетенцій, у яких збалансовано бажання, інтереси, наміри з набутими знаннями, вміннями, навичками та здатністю особистості регулювати свою поведінку та діяльність.

         В дошкільних групах пріоритет надається активним видам діяльності дітей у засвоєнні нового знання, визнанню права дитини займати активну, дієву позицію в процесі пізнання світу.

         Широко використовується ігрова діяльність, яка здатна забезпечити реалізацію більшості ключових завдань на етапі переходу від дошкільної до початкової освіти.

Педагоги доцільно реалізують принцип інтеграції в дошкільній освіті, що зумовлено природою дитини у своєму пізнанні світу «йти одночасно в різних напрямках» і мати здатність до цілісного світосприймання.

         Середовищний підхід у дошкільних групах передбачає використання потенціалу освітнього середовища та всіх компонентів у процесі навчання, виховання та розвитку. Оснащення групового приміщення дієве та інформативне, мобільне та зручне, доступне для дітей.

Результати освіти, на які направлена діяльність колективу дошкільних груп — формування дошкільної зрілості: сформованість всіх психічних процесів та базових якостей особистості дитини.

         Пріоритетними напрямками підготовки дошкільників до шкільного навчання є:

  • удосконалення показників фізичного розвитку, зокрема дрібної моторики (що важливо для оволодіння навичками письма), таких фізичних якостей як витривалість, спритність;
  • розвиток базових особистісних якостей дитини (активність, ініціатива, самостійність, креативність, спостережливість);
  • підготовка до партнерської взаємодії з однолітками та вчителем.

Перехід дитини з дошкільних груп в початкову школу є закономірним. Для того, щоб цей перехід був максимально комфортним в Запорізькій гімназії «Контакт» створені всі умови. Працює програма наступності та перспективності дошкільної та початкової освітніх ланками.

В дошкільних групах діти мають можливість отримати додаткові платні освітні послуги: організована робота гуртків

Назва гуртка Групи Програма
Гурток англійської мови різновікова, старша Англійська мова для дітей дошкільного віку:.Куликова І., Шкваріна Т.
Гурток з хореографії різновікова, старша Дитяча хореографія. А.Шевчук

Режим роботи дошкільного підрозділу Запорізької гімназії «Контакт»: 7.00 – 17.30.

Для зарахування дитини до дошкільної групи необхідно:

  • електронна реєстрація дитини в дошкільний заклад на сайті https://reg.isuo.org/;
  • отримати направлення в заклад дошкільної освіти від територіального відділу освіти Вознесенівського району;
  • заява батьків або осіб, які їх замінюють щодо влаштування дитини до дошкільної групи Запорізької гімназії «Контакт»;
  • медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
  • довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • при наявності пільг – документи, що їх підтверджують

Наша адреса:

вул. Патріотична, 78-А

телефони: (061) 226-84-10; (061) 226-84-22.