Гімназія

Головною ознакою Запорізької гімназії “Контакт” є атмосфера партнерства, високий професіоналізм та життєстверджуючий стиль, що сприяє створенню оптимальних умов для самовираження, самоствердження та самоповаги здобувачів освіти.

Особлива увага приділяється вивченню учнями української мови та літератури, вітчизняної історії та культури, глибокому опануванню іноземних мов та культури народів, мова яких вивчається поглиблено.

Відповідно до профілю гімназії с першого класу вивчається англійська мова, з п’ятого класу поглиблено вивчається англійська та друга іноземна мова – німецька.

Виховна підсистема гімназії являє собою цілісну модель виховання дитини, яка базується на принципах гуманної педагогіки, технології сталого розвитку та основних засадах Концепції національно-патріотичного виховання. Ефективність формування всебічно розвиненої, компетентної особистості дитини забезпечується партнерською взаємодією учнівського, педагогічного та батькіського загалу. Виховний вплив на розвиток особистості дитини охоплює всі етапи та структурні компоненти освітнього процесу, грунтується на актуальній для учнів і вихованців інформації, спрямовується на розвиток лідерських якостей, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному суспільстві.

Запорізька гімназія «Контакт» оголошує додатковий набір учнів у 5-9 класи.

За інформацією звертайтеся за адресою: вул. Сєдова 1-В, телефон:(061)226-84-29.

Умови для вступу в 5 – 10 класи:

  • заява на ім’я директора;
  • особова справа учня; при наявності – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
  • медична довідка форма №086-1/0 та карта щеплень;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • копія ідентифікаційного номеру дитини;
  • при наявності пільг — документи, що їх підтверджують.