Гімназія

У Запорізькій гімназії «Контакт» до гімназійних віднесені 5-11 класи, наповнюваність яких складає до 20 учнів.

Головною ознакою гімназії є атмосфера партнерства, високий професіоналізм та життєстверджуючий стиль, що сприяє створенню оптимальних умов для самовираження, самоствердження та самоповаги учнів.

Особлива увага приділяється вивченню учнями української мови та літератури, вітчизняної історії та культури, глибокому опануванню іноземних мов та культури народів, мова яких вивчається поглиблено.

Відповідно до профілю гімназії с першого класу поглиблено вивчається англійська мова, з п’ятого класу — друга іноземна мова — німецька.

За рахунок позабюжетних коштів з урахуванням побажань учнів та їхніх батьків до робочого навчального плану введено додаткові години з  предметів суспільно-гуманітарного та природничо-математичного циклів для посилення державного компоненту, якісної підготовки учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, а також факультативні заняття та курси за вибором для розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залученню їх до різноманітної позакласної освіти.
У 2019-2020 навчальному році в гімназії проводяться факультативні, гурткові заняття та індивідуальні консультації з української  та німецької мов, математики, фізики, хімії, історії України, психології та театральний гурток .

Виховна підсистема гімназії являє собою цілісну модель виховання дитини, яка базується на принципах гуманної педагогіки, технології сталого розвитку та основних засадах Концепції національно-патріотичного виховання. Ефективність формування всебічно розвиненої, компетентної особистості дитини забезпечується партнерською взаємодією учнівського, педагогічного та батькіського загалу. Виховний вплив на розвиток особистості дитини охоплює всі етапи та структурні компоненти освітнього процесу, грунтується на актуальній для учнів і вихованців інформації, спрямовується на розвиток лідерських якостей, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Запорізька гімназія «Контакт» оголошує додатковий набір учнів у 2,6, 8 та 11 класи. За інформацією звертайтеся за адресою: вул. Сєдова 1-В, телефон:(061)226-84-29, (061) 226-84-22.

Умови для вступу в 5 — 11 класи:

  • заява на ім’я директора;
  • особова справа учня; при наявності — свідоцтво про базову загальну середню освіту;
  • медична карта встановленого зразка;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • копія ідентифікаційного номеру дитини;
  • при наявності пільг — документи, що їх підтверджують.

 

Наша адреса:

вул. Сєдова, 1-В

телефони: (061) 226-84-29.