Гімназія

У Запорізькій гімназії «Контакт» до гімназійних віднесені 5-11 класи, наповнюваність яких складає до 20 учнів.

Головною ознакою гімназії є атмосфера партнерства, високий професіоналізм та життєстверджуючий стиль, що сприяє створенню оптимальних умов для самовираження, самоствердження та самоповаги учнів.

Особлива увага приділяється вивченню учнями української мови та літератури, вітчизняної історії та культури, глибокому опануванню іноземних мов та культури народів, мова яких вивчається поглиблено.

Відповідно до профілю гімназії с першого класу поглиблено вивчається англійська мова, з п’ятого класу — друга іноземна мова — німецька.

За рахунок позабюжетних коштів з урахуванням побажань учнів та їхніх батьків до робочого навчального плану введено додаткові години з  предметів суспільно-гуманітарного та природничо-математичного циклів для посилення державного компоненту, якісної підготовки учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, а також факультативні заняття та курси за вибором для розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залученню їх до різноманітної позакласної освіти.
У 2018-2019 навчальному році в гімназії працюють наступні гуртки:

Гурток Учитель Класи Аудиторія Час занять
         
Гурток прикладного мистецтва «Чарівний світ бісеру»  

Горова Ольга Сергіївна

5-7 Актова зала з ІІ семестру
Гурток театрального мистецтва «Театральна майстерня»  

Єфименко Христина Валеріївна

5-11 Актова зала Середа

15:15 – 16:00

Гурток образотворчого мистецтва Сауріна Олена Яківна 5-7 Актова зала Понеділок

08:10 – 08:55

Виховна підсистема гімназії являє собою цілісну модель виховання дитини, яка базується на принципах гуманної педагогіки, технології сталого розвитку та основних засадах Концепції національно-патріотичного виховання. Ефективність формування всебічно розвиненої, компетентної особистості дитини забезпечується партнерською взаємодією учнівського, педагогічного та батькіського загалу. Виховний вплив на розвиток особистості дитини охоплює всі етапи та структурні компоненти освітнього процесу, грунтується на актуальній для учнів і вихованців інформації, спрямовується на розвиток лідерських якостей, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

 

Умови для вступу в 5 — 11 класи:

  • заява на ім’я директора;
  • особова справа учня; при наявності — свідоцтво про базову загальну середню освіту;
  • медична карта встановленого зразка;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • копія ідентифікаційного номеру дитини;
  • при наявності пільг — документи, що їх підтверджують.

 

Наша адреса:

вул. Сєдова, 1-В

телефони: (061) 226-84-29.