Початкова школа

     У початковій школі функціонує  сім класів і сім груп продовженого дня.

     Головне завдання початкового відділення гімназії – формування життєвої компетентності учнів шляхом створення оптимальних умов для гармонійного розвитку особистості молодшого школяра. Цьому сприяє налагоджена система навчання і виховання у режимі роботи школи повного дня. Час перебування учнів у школі – 8.15 – 18.00.

     Режим роботи школи складено згідно діючих Державних санітарних норм і правил: розклад першої половини дня забезпечує виконання навчального плану в його інваріантній та варіативній складових.

     У 2017/2018 навчальному році учні початкових класів навчаються за Оновленими навчальними програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»     http://osvita.ua/school/program/8793/

     Друга половина дня передбачає час на прогулянку на свіжому повітрі, денний сон (1класи), виконання домашнього завдання (2-4 класи), участь у роботі курсів за вибором, гуртків за інтересами, участь у класних та шкільних виховних заходах.

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА

у початковій школі Запорізької гімназії «Контакт»

 

Предмет Класи Програма
Курси в рамках позакласної роботи
1 Психологія

1-4

Програма факультативного курсу для 1 класу «Я і школа: крок назустріч»

Програма факультативного курсу для 2 класу «Королівство Внутрішнього Світу»

Програма факультативного курсу для 3-4 класів «Цікавий світ професій»

Укладач: Яланська С.Ю. (Науково-методична рада НМЦ ДОН ЗМР. Протокол №  4 від 25.04.2017)

2 Хореографія

1-4

Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів

Укладач: Павлова Л.М. (Лист МОН України  від 12.07.2008року № 1/11-3840)

3 Україна – єдина країна

1-4

Програми курсів за вибором для ЗНЗ. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи.

Автор: Седеревічене А.О., Харсіка Л.І. (Лист ІІТЗО від 26.06.2015 № 11.1/12-Г-791)

Індивідуальні та групові заняття
4 Фізкультура

1-4

«Коригувальна гімнастика» Програма для дітей дошкільної і початкової ланки

Укладач: Аксьонова О., Лисенко Є. (НМР КЗ «ЗОІППО» ЗОР Протокол №  4 від 21.05.2011)

5 Англійська мова

4

Навчальна програма спеціального курсу для загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності «English for primary school» Перетятько В.С. (Схвалено методичною радою КВНЗ «ХАНО». (протокол № 904 від 06.12.2010).
Гуртки
6 Танцювальний ансамбль «Веселка»

1-4

Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів

Укладач: Павлова Л.М. (Лист МОН України  від 12.07.2008року № 1/11-3840)

7 Образотворче мистецтво

1-3

Програма факультативу з образотворчого мистецтва «Країна дитячого задоволення»

Автор: Орос М.Ю. (Схвалено МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах. Протокол №1 від 24.06.16)

 

     Учні 1-4 класів забезпечуються 3-разовим харчуванням, частина якого фінансується за рахунок міського бюджету, а частина – за рахунок батьків.

Умови вступу:

Для майбутніх першокласників:

 • попередній запис за телефоном 226-84-22;
 • співбесіда щодо виявлення достатності рівня розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу;

Необхідні документи:

 • заява на ім’я директора;
 • медична карта встановленого зразка;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • копія ідентифікаційного коду дитини;
 • при наявності пільг — документи, що їх підтверджують.

Для учнів 2 – 4 класів:

 • заява на ім’я директора;
 • особова справа учня;
 • медична карта встановленого зразка;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • копія ідентифікаційного коду дитини;
 • при наявності пільг — документи, що їх підтверджують.

     

Наша адреса:

вул. Патріотична, 78-А

телефони: (097) 34-89-934

(061) 226-84-10 — секретар

(061) 226-84-22 — заступники директора  з НВР

(061) 226-84-23 — черговий, медична сестра